Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren (post-market surveillance). Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen.

De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een veiligheidswaarschuwing (Field Safety Notice). U kunt hierbij denken aan een terugroepactie, een aanpassing van de gebruiksaanwijzing of extra informatie over het medisch hulpmiddel.

Hier vindt u de veiligheidswaarschuwingen die bij de inspectie gemeld zijn over medische hulpmiddelen op de Nederlandse markt. De inspectie is op 15 december 2015 begonnen met het online plaatsen van deze waarschuwingen.

Om te zoeken op fabrikantnaam of productnaam, vult u de naam in dit zoekveld.

Blijf op de hoogte met RSS

U kunt de waarschuwingen volgens via een RSS-feed. Zie ook meer over RSS en hoe u deze kunt volgen.