Waarschuwingen van fabrikanten medische hulpmiddelen

Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren (post-market surveillance). Wanneer de fabrikant een risico voor de gebruiker ziet, moet deze actie ondernemen.
De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie middels een veiligheidswaarschuwing. U kunt hierbij denken aan een terugroepactie, een aanpassing van de gebruiksaanwijzing of extra informatie over het medisch hulpmiddel.

Rol inspectie

Jaarlijks ontvangt de inspectie zo’n 500 veiligheidswaarschuwingen over medische hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt.
De inspectie vindt het belangrijk dat deze veiligheidswaarschuwingen toegankelijk zijn voor professionals en burgers. Dat geeft hen de mogelijkheid deze informatie te raadplegen over specifieke hulpmiddelen. Daarom plaatst de inspectie sinds december 2015 veiligheidswaarschuwingen online. Persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn door de inspectie onleesbaar gemaakt.

Hoe zijn de veiligheidswaarschuwingen te vinden?

Hier vindt u de veiligheidswaarschuwingen die bij de inspectie gemeld zijn over medische hulpmiddelen op de Nederlandse markt. Hiernaast zijn de veiligheidswaarschuwingen vindbaar op toepassing van het medisch hulpmiddel op categorieën. U kunt ook middels de zoekmachine zoeken.

Om te zoeken op fabrikantnaam of productnaam, vult u de naam in dit zoekveld.

Andere informatie over medische hulpmiddelen

Naast de veiligheidswaarschuwingen, kunt u ook op andere manieren informatie over medische hulpmiddelen vinden. Zoals bij het Meldpunt bijwerkingen implantaten.

Blijf op de hoogte via e-mail of RSS

U kunt zich aanmelden om via e-mail een bericht te ontvangen wanneer wij een nieuwe veiligheidswaarschuwing publiceren. U krijgt dan een bericht bij elke nieuwe veiligheidwaarschuwing. Het is niet mogelijk om per categorie te abonneren.

U kunt de waarschuwingen ook volgen via een RSS-feed. Zie ook meer over RSS en hoe u deze kunt volgen.