Aanbevelingen beademingsapparatuur Philips door IGJ, NVALT en Centra voor Thuisbeademing

In juni 2021 deed Philips een waarschuwing uit voor beademingsapparatuur. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing kwamen in juli 2021 samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn. Ook bracht de inspectie hier een nieuwsbericht over uit: Behandelaars en IGJ: beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken.

Het RIVM voerde in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aanvullend onderzoek uit. Dat onderzoek is afgerond in oktober 2021 en heeft geen informatie opgeleverd die aanleiding geeft de eerdere aanbeveling aan te passen. Maar nog niet alle vragen zijn beantwoord, Philips moet daarom doorgaan met het vervolgonderzoek.

Naar aanleiding van de veiligheidsmeldingen ( FSN-2021-05-A, FSN-2021-06-A) van fabrikant Philips over beademingsapparatuur hebben de Europese inspecties Philips gevraagd vervolgonderzoek te doen. Philips liet weten dat dat een aantal maanden zou duren. Omdat er veel onzekerheid en onrust bestond bij de gebruikers, besloot de inspectie zelf ook onderzoek te laten doen door het RIVM.