Wie behandelen uw klacht

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mensen die uw klacht over de inspectie behandelen.

Klachtenfunctionarissen

De onpartijdig en onafhankelijk klachtenfunctionarissen begeleiden u bij het indienen en behandelen van uw klacht en zij kunnen voor u bemiddelen. Ze stellen zich naar beide partijen neutraal op en zijn niet betrokken bij het toezicht.

Mieke de Jong
Beeld: ©IGJ
Mieke de Jong, klachtenfunctionaris

Mieke de Jong, klachtenfunctionaris:
‘Door goed naar u te luisteren probeer ik duidelijk te krijgen wat uw klacht over het handelen van de inspectie precies inhoudt. Wat is er gebeurd, wat betekent dit voor u en wat hoopt u te bereiken. Ik leg u vanuit mijn neutrale en onafhankelijke rol uit welke mogelijkheden er zijn. Ik doe mijn uiterste best om uw klacht op te lossen. Alleen als u hiervoor toestemming geeft zal ik informatie met betrokken personen binnen de IGJ delen.’

“Afhankelijk van het doel van uw klacht (bijvoorbeeld herstel van vertrouwen, voorkomen van herhaling) bepaal ik samen met u welke klachtroute het meest passend is. Om dat doel te realiseren ben ik rechtstreeks bereikbaar en ben ik eerlijk, duidelijk en betrouwbaar. Ik stimuleer dat de inspectie, waar mogelijk, leert van klachten”. 

Peter de Jonge
Beeld: Edwin Nicasie
Peter de Jonge, klachtenfunctionaris

Peter de Jonge, klachtenfunctionaris: 'Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de inspectie, vind ik het belangrijk dat u hierover kunt praten met iemand die onpartijdig is. Als klachtenfunctionaris oordeel ik niet, ik los de klacht niet op. Mijn taak is u zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doe ik door u goed te informeren over het klachtproces. Ik bespreek de klacht met u en samen bepalen we wat de beste oplossing is.'

'Soms is een klacht snel op te lossen door bijvoorbeeld een toelichting van of gesprek met de inspectie. Soms is een formeel oordeel over de klacht meer passend. Ik zet mij in voor een zorgvuldige klachtbehandeling, door u zo goed mogelijk te informeren en adviseren, en betrouwbaar te zijn in het nakomen van de concrete afspraken die ik met u maak.'

Klachtadviescommissie (KAC)

Dit is een onafhankelijke commissie met externe leden die wordt ondersteund door een secretaris die ter beschikking is gesteld door de inspectie.

Eugène van der Heijden
Beeld: Edwin Nicasie
Eugène van der Heijden, voorzitter Klachtadviescommissie (KAC)

Eugène van der Heijden, voorzitter Klachtadviescommissie (KAC): 'De inspectie hecht er veel waarde aan dat u vertrouwen heeft in een eerlijk en onafhankelijk oordeel over uw klacht. Als de behandeling van uw klacht nog niet tot een acceptabele en heldere uitkomst heeft geleid kan de inspecteur-generaal uw klacht ter advies voorleggen aan de Klachtadviescommissie. Dit is een commissie van externe, niet aan de inspectie verbonden, leden.'

Als voorzitter van de Klachtadviescommissie zie ik het als mijn sterke verantwoordelijkheid om samen met de zeer kundige leden van mijn commissie een kritisch en rechtvaardig oordeel te vormen over uw klacht. Dit oordeel verwoord ik duidelijk in mijn advies aan de inspecteur-generaal.

  • dr. E.A.J.F. (Egbert) Lakke