Wie behandelen uw klacht

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mensen die uw klacht over de inspectie behandelen.

Klachtenfunctionarissen

De onpartijdig en onafhankelijk klachtenfunctionarissen begeleiden u bij het indienen en behandelen van uw klacht en zij kunnen voor u bemiddelen. Ze stellen zich naar beide partijen neutraal op en zijn niet betrokken bij het toezicht.

Rikkert Jolink
Beeld: Edwin Nicasie
Rikkert Jolink, klachtenfunctionaris

Rikkert Jolink, klachtenfunctionaris: 'Als u een klacht heeft over de inspectie, vind ik het belangrijk dat u gehoord wordt en dat u uit kunt leggen waar u tegenaan loopt. Als klachtenfunctionaris wil ik begrijpen waar uw klacht over gaat zodat ik samen met u kan bespreken welke vorm van klachtbehandeling het meest passend is.'

'Ik oordeel niet over de klacht, maar begeleid u onafhankelijk in het klachtproces. Bijvoorbeeld door het gesprek met u aan te gaan, vragen te beantwoorden of advies te geven. Voor mij is het belangrijk dat u zich te allen tijde vrij voelt om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris.'

Peter de Jonge
Beeld: Edwin Nicasie
Peter de Jonge, klachtenfunctionaris

Peter de Jonge, klachtenfunctionaris: 'Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de inspectie, vind ik het belangrijk dat u hierover kunt praten met iemand die onpartijdig is. Als klachtenfunctionaris oordeel ik niet, ik los de klacht niet op. Mijn taak is u zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doe ik door u goed te informeren over het klachtproces. Ik bespreek de klacht met u en samen bepalen we wat de beste oplossing is.'

'Soms is een klacht snel op te lossen door bijvoorbeeld een toelichting van of gesprek met de inspectie. Soms is een formeel oordeel over de klacht meer passend. Ik zet mij in voor een zorgvuldige klachtbehandeling, door u zo goed mogelijk te informeren en adviseren, en betrouwbaar te zijn in het nakomen van de concrete afspraken die ik met u maak.'

Klachtadviescommissie (KAC)

Dit is een onafhankelijke commissie met externe leden die wordt ondersteund door een secretaris die ter beschikking is gesteld door de inspectie.

Eugène van der Heijden
Beeld: Edwin Nicasie
Eugène van der Heijden, voorzitter Klachtadviescommissie (KAC)

Eugène van der Heijden, voorzitter Klachtadviescommissie (KAC): 'De inspectie hecht er veel waarde aan dat u vertrouwen heeft in een eerlijk en onafhankelijk oordeel over uw klacht. Als de behandeling van uw klacht nog niet tot een acceptabele en heldere uitkomst heeft geleid kan de inspecteur-generaal uw klacht ter advies voorleggen aan de Klachtadviescommissie. Dit is een commissie van externe, niet aan de inspectie verbonden, leden.'

Als voorzitter van de Klachtadviescommissie zie ik het als mijn sterke verantwoordelijkheid om samen met de zeer kundige leden van mijn commissie een kritisch en rechtvaardig oordeel te vormen over uw klacht. Dit oordeel verwoord ik duidelijk in mijn advies aan de inspecteur-generaal.

  • dr. E.A.J.F. (Egbert) Lakke