Klacht over jeugdhulp

U kunt bij Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) ook met klachten over jeugdhulp terecht. Wij geven informatie en advies. Het is afhankelijk van de inhoud van uw klacht naar wie wij u doorverwijzen. In het overzicht hieronder leest u welke verschillende organisatie er zijn binnen de Jeugdhulp. U kunt ons bellen, ons contactformulier invullen, of een brief sturen.

Mogelijke misstand in de jeugdhulp melden bij de inspectie?

Dan bent u bij het Landelijk Meldpunt Zorg aan het juiste adres. Het LMZ is het burgerportaal van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als u het LMZ belt, luisteren wij naar u en geven informatie en advies op maat. Ook gebruiken wij uw informatie bij het uitvoeren van ons toezicht.

Wilt u ons liever bellen? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen naar 088 – 120 50 05. Of lees eerst hoe het melden van een klacht bij het Landelijk Meldpunt Zorg in zijn werk gaat.

Maakt u zich zorgen over een kind?

Veilig Thuis

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bij deze regionale organisaties kunnen slachtoffers, daders én omstanders terecht voor deskundige hulp. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Wilt u een klacht indienen over de jeugdhulp?

Bent u ergens ontevreden over? Of hebt u een meningsverschil met de medewerker(s) van een jeugdhulpaanbieder? Dan kan een gesprek hierover met de medewerker(s) tot een oplossing leiden. Ook kunt u de leidinggevende van de medewerker(s) vragen om een gesprek. Wilt u geen gesprek, of heeft een gesprek niet tot een oplossing geleid? Dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de instelling.

Klachtencommissie

Elke instelling voor jeugdzorg moet een onafhankelijke klachtencommissie hebben. Deze moet tenminste 3 leden hebben, waaronder een voorzitter die niet bij (of voor) de jeugdzorginstelling werkt. Deze onafhankelijke commissie kan klachten beoordelen en hier een uitspraak over doen. Binnen 2 weken moet de Raad van Bestuur reageren op de uitspraak van de klachtencommissie. 

U kunt bij de instelling waarover u een klacht heeft meer informatie opvragen over de klachtenregeling en de klachtencommissie. Vaak vindt u hier ook meer informatie over op de website van de instelling.

Hulp bij problemen en indienen klacht

Heeft u een klacht over de jeugdhulp, dan hoeft u er niet alleen voor te staan. U kunt hulp krijgen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van het AKJ ondersteunen cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp. Vertrouwenspersonen van het AKJ zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Het AKJ doet dit samen met onderaannemers van Zorgbelang, in opdracht van het ministerie van VWS.
Lees meer op de website van het AKJ.

Kan ik anoniem blijven?

U kunt anoniem contact opnemen met het LMZ. Wij vragen u om ons in dat geval te bellen en dit direct aan de medewerker te laten weten.

Vragen

Wilt u meer weten over wanneer en hoe de inspectie meldingen over jeugdhulp behandelt? Lees verder bij het behandelen van meldingen bij Jeugd of de Leidraad Meldingen Jeugd.