Klacht over jeugdhulp

U kunt bij Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) ook met klachten over jeugdhulp terecht. Wij geven informatie en advies. Het is afhankelijk van de inhoud van uw klacht naar wie wij u doorverwijzen. In het overzicht hieronder leest u welke verschillende organisatie er zijn binnen de Jeugdhulp. U kunt ons bellen, ons contactformulier invullen, of een brief sturen.

Mogelijke misstand in de jeugdhulp melden bij de inspectie?

Dan bent u bij het Landelijk Meldpunt Zorg aan het juiste adres. Het LMZ is het burgerportaal van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als u ons belt, luisteren wij naar u en geven informatie en advies op maat. Ook gebruiken wij uw informatie bij het uitvoeren van ons toezicht.

U kunt ons op werkdagen bellen. Ons telefoonnummer vindt u op de contactpagina.

Of lees eerst hoe het melden van een klacht bij het Landelijk Meldpunt Zorg in zijn werk gaat

U kunt anoniem contact opnemen met het LMZ. Wij vragen u om ons in dat geval te bellen en dit direct aan de medewerker te laten weten.

Maakt u zich zorgen over een kind?

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Slachtoffers, daders én omstanders kunnen er terecht voor deskundige hulp. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Wilt u een klacht indienen over de jeugdhulp?

Bent u ergens ontevreden over? Of hebt u een meningsverschil met de medewerker(s) van een jeugdhulpaanbieder? Dan kan een gesprek hierover met de medewerker(s) tot een oplossing leiden. Ook kunt u de leidinggevende van de medewerker(s) vragen om een gesprek. Wilt u geen gesprek, of heeft een gesprek niet tot een oplossing geleid? Dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de instelling.

Klachtencommissie

Elke instelling voor jeugdzorg moet een onafhankelijke klachtencommissie hebben. Deze moet tenminste 3 leden hebben, waaronder een voorzitter die niet bij (of voor) de jeugdzorginstelling werkt. Deze onafhankelijke commissie kan klachten beoordelen en hier een uitspraak over doen. Binnen 2 weken moet de Raad van Bestuur reageren op de uitspraak van de klachtencommissie. 

U kunt bij de instelling waarover u een klacht heeft meer informatie opvragen over de klachtenregeling en de klachtencommissie. Vaak vindt u hier ook meer informatie over op de website van de instelling.

Hulp bij problemen en indienen klacht

Heeft u een klacht over de jeugdhulp, dan hoeft u er niet alleen voor te staan. U kunt hulp krijgen van JeugdStem, voorheen AKJ. Zij ondersteunen cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp. JeugdStem zet de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Lees meer informatie op de site van JeugdStem.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Jeugdprofessionals moeten werken volgens de regels die gelden voor hun beroep. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich houdt aan het Tuchtreglement. Heeft u een klacht over de manier waarop een jeugdprofessional werkt? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij het college van toezicht van de SKJ. U leest op de website van de SKJ hoe u een klacht indient.

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Of een overheidsinstantie zoals de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten en Veilig Thuis. Op de website van de Nationale Ombudsman kunt u controleren of uw gemeente is aangesloten bij de ombudsman of een eigen klachtvoorziening heeft. U kunt een klacht indienen door het online klachtformulier in te vullen. Bel bij twijfel of spoed (gratis) naar 0800 - 335 55 55 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over wanneer en hoe de inspectie meldingen over jeugdhulp behandelt? Lees dan de Leidraad Meldingen Jeugd.

Meerdere keren per jaar publiceert de IGJ samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid de Signalen Jeugdbeschermingsketen. Hierin kunt u lezen over problemen die de inspecties zien in de jeugdbeschermingsketen.