Klacht over jeugdhulp

U kunt bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) ook met klachten over jeugdhulp terecht. Wij hebben hiervoor een contactformulier. U kunt ook bellen op telefoonnummer: 088 - 120 50 05. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. Of lees eerst meer over hoe een klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg in zijn werk gaat.

Soms verwijzen wij u door naar organisaties die u beter kunnen helpen. Want waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende organisaties in de jeugdhulp. 

Maakt u zich zorgen over een kind?

Veilig Thuis

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders én omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Wilt u een klacht indienen over de jeugdhulp?

Bent u ergens ontevreden over? Of hebt u een meningsverschil met de medewerker(s) van een jeugdhulpaanbieder? Dan kan een gesprek hierover met de medewerker(s) soms tot een oplossing leiden. Ook kunt u de verantwoordelijk leidinggevende van de medewerker(s vragen om een gesprek. Maar als u geen gesprek wilt of als een gesprek niet tot een oplossing heeft geleid, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de instelling.

Klachtencommissie

Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om zelf klachten op te lossen of hier een uitspraak over te doen. Daarom moet elke instelling beschikken over een onafhankelijke klachtencommissie.  Bestaande uit mensen die niet bij de instelling werken. Deze onafhankelijke commissie kan klachten beoordelen en hier een uitspraak over doen. U kunt bij de instelling waarover u een klacht heeft een folder krijgen met meer informatie over de klachtenregeling en de klachtencommissie. Ook staat op de website van de instelling vaak meer informatie over de klachtenregeling.

Hulp bij problemen en indienen klacht

Heeft u een klacht over de jeugdhulp, dan hoeft u er niet alleen voor te staan. U kunt hulp krijgen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van het AKJ ondersteunen cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp. Zij zetten daarbij de belangen van cliënten voorop. Het AKJ voert het vertrouwenswerk in de jeugdhulp samen met onderaannemers van Zorgbelang uit in opdracht van het ministerie van VWS. Ga naar: www.akj.nl.

Is uw aanvraag voor jeugdhulp afgewezen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp heeft afgewezen, kunt u uw klacht daar neerleggen. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u helpen bij het vinden van de contactgegevens.

Mogelijke misstand in de jeugdhulp melden bij de inspectie?

Dan bent u bij het Landelijk Meldpunt Zorg aan het juiste adres. Het LMZ is het burgerportaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als u het LMZ belt, luisteren wij naar u en geven informatie en advies op maat. Daarnaast bekijken wij eerst of uw melding over de jeugdhulp gaat. Wij doen dit omdat instellingen soms niet onder ons toezicht vallen, maar onder het toezicht van een andere inspectie.

Kan ik anoniem melden?

U kunt anoniem contact zoeken met het LMZ. Wij vragen u ons in dat geval te bellen en dit direct aan de medewerker te laten weten.

Vragen

Wilt u meer weten over wanneer en hoe de inspectie meldingen over jeugdhulp behandelt? Lees verder bij het behandelen van meldingen bij Jeugd of de Leidraad Meldingen Jeugd.