Signalen Jeugdbeschermingsketen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) publiceren vanaf 2023 ‘Signalen Jeugdbeschermingsketen’. In deze publicatie staat de informatie die de inspecties ophalen bij de organisaties en professionals in de jeugdzorg. Signalen Jeugdbeschermingsketen geeft informatie over de problemen die spelen in de jeugdbeschermingsketen en de gevolgen voor kinderen en hun ouders die passende bescherming en hulp nodig hebben. De inspecties publiceren Signalen Jeugdbeschermingsketen zolang de crisis in de jeugdbeschermingsketen voortduurt.

Frequentie
Regelmatig

2 edities

  1. Signalen Jeugdbeschermingsketen juni 2023

    IGJ en IJenV publiceren vanaf 2023 resultaten van hun toezicht en signalen binnen de Jeugdbeschermingsketen in ‘Signalen ...

    Signalen Jeugdbeschermingsketen | Jaargang 1, editie 2

  2. Signalen Jeugdbeschermingsketen - februari 2023

    IGJ en IJenV publiceren vanaf 2023 resultaten van hun toezicht en signalen binnen de Jeugdbeschermingsketen in ‘Signalen ...

    Signalen Jeugdbeschermingsketen | Jaargang 1, edititie 1