Veiligheid en risico's van implantaten

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat langdurig in het lichaam geplaatst wordt. Implantaten zoals pacemakers of heupimplantaten, hebben doorgaans een medisch doel. Ze vervangen of herstellen lichaamsfuncties om daarmee patiënten in leven te houden of een betere kwaliteit van leven te geven. In sommige gevallen is er geen sprake van een medisch doel, bijvoorbeeld bij het plaatsen van borstimplantaten voor een borstvergroting of het inspuiten van fillers voor een gladder gezicht. Volgens de wet zijn deze implantaten medische hulpmiddelen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de veiligheid van medische hulpmiddelen en de veilige toepassing daarvan. Op deze pagina’s leest u hoe wij toezicht houden op implantaten en welke toezichtinformatie er beschikbaar is.