Bijwerkingen implantaten melden

Het Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten is ingesteld om sneller bijwerkingen van implantaten te signaleren. Het Expertisecentrum analyseert en interpreteert meldingen over mogelijke bijwerkingen. Medewerkers doen dit samen met deskundigen uit het zorgveld. Het Meldpunt en Expertisecentrum is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als het nodig is kan het Expertisecentrum een onderzoek starten naar een bepaald implantaat waarvoor veel of specifieke bijwerkingen zijn gemeld. Het Expertisecentrum deelt de  resultaten hiervan geanonimiseerd met IGJ zodat we indien nodig actie kunnen ondernemen.

Zowel patiënten als zorgverleners kunnen melden via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.