Zijn er problemen met een implantaat?  Dan moeten de dragers van deze implantaten snel gevonden kunnen worden. Alleen dan kunnen zij op tijd informatie en behandeling krijgen, als die nodig is. Daarom komt er een wettelijke verplichting tot het registreren van implantaten. Implantaten worden dan opgenomen in het Landelijk Implantaten Register (LIR).

Meer informatie over het implantatenregister kunt u vinden op Rijksoverheid.nl. Daar leest u bijvoorbeeld welke gegevens u als zorgverlener moet registreren. Ook leest u hoe het zit met privacy en het register.

Bijwerkingen implantaten melden

Het RIVM en het Lareb werken vanaf 2017 samen als het Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten om sneller bijwerkingen van implantaten te signaleren. Meldingen over mogelijke bijwerkingen worden door dit Expertisecentrum geanalyseerd en geïnterpreteerd samen met clinici uit het zorgveld.

Als het nodig is kan het expertisecentrum een onderzoek starten naar een bepaald implantaat waarvoor veel of specifieke bijwerkingen zijn gemeld. De resultaten hiervan worden geanonimiseerd met IGJ gedeeld zodat we indien nodig actie kunnen ondernemen.

U kunt als patiënt of zorgverlener melden via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.