Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt dit toetsingskader om ggz-instellingen te toetsen op separeren en afzonderen. Hieronder vindt u het toetsingskader in pdf-formaat en in odt-formaat. Het laatste kunt u gebruiken om zelf in te vullen tijdens interne audits.

Instructie voor gebruik van de bewerkbare versie van het 'Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen':

  • Kies Download 'Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen' (2/2);
  • Kies Opslaan;
  • Kies Openen met...
  • Kies de software die voor u beschikbaar is (bijvoorbeeld MS Word).