Einde aanwijzing voor Fast & Easy Care in Utrecht, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Fast & Easy Care beëindigd. De Utrechtse thuiszorgaanbieder was al gestopt met het verlenen van zorg en is nu ook officieel uitgeschreven bij het handelsregister. Dit betekent dat Fast & Easy Care ook geen zorg meer gaat verlenen.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 12 oktober 2022 gaf de inspectie Fast & Easy Care een aanwijzing. Na een aanwijzing en een last onder dwangsom eerder dat jaar, zag de inspectie nog steeds grote risico’s voor de cliënten. De thuiszorgaanbieder moest daarom binnen 3 weken alle cliënten zorgvuldig overdragen. Ook mocht Fast & Easy Care geen nieuwe cliënten meer aannemen. 

Dit heeft Fast & Easy Care gedaan

Op 1 november stelde de inspectie vast dat Fast & Easy Care binnen de gestelde termijn alle cliënten heeft overgedragen. De cliëntenstop bleef geldig. Fast & Easy Care mocht pas weer cliënten aannemen als de inspectie had vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder voldeed aan alle normen uit de aanwijzing. Fast & Easy Care heeft op 1 juli de inschrijving in het handelsregister beëindigd. 

Hoe nu verder

Met de opheffing van Fast & Easy Care is de zorgverlening definitief beëindigd. Fast & Easy Care is niet langer een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarmee is de aanwijzing komen te vervallen.

Documenten

Einde aanwijzing Fast & Easy Care, Utrecht, oktober 2022

Fast & Easy Care

Utrecht