Aanwijzing Fast & Easy Care in Utrecht deels beëindigd, cliëntenstop blijft van kracht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Fast & Easy Care voor een deel beëindigd. De Utrechtse thuiszorgaanbieder heeft alle cliënten overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Fast & Easy Care moest de cliënten overdragen, omdat er risico’s waren voor de veiligheid van de cliënten. Fast & Easy Care mag pas weer cliënten aannemen als de thuiszorgaanbieder voldoet de gestelde eisen.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 12 oktober 2022 gaf de inspectie Fast & Easy Care een aanwijzing. Eerder dat jaar legde de inspectie al een aanwijzing en een last onder dwangsom op. De inspectie zag geen verbetering in de kwaliteit van de zorg. Dit bracht grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Daarom moest Fast & Easy Care binnen drie weken alle cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder.

Hoe nu verder

De inspectie stelt vast dat Fast & Easy Care geen zorg meer biedt als bedoeld in de Wet Langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Fast & Easy Care heeft de cliënten binnen de gestelde termijn zorgvuldig overgedragen.

De cliëntenstop blijft geldig. Fast & Easy Care mag pas weer cliënten aannemen als de inspectie vaststelt dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan alle normen uit de aanwijzing.

Documenten

Fast & Easy Care

Utrecht