Aanwijzing

Met een aanwijzing kan de inspectie 'een instelling' verplichten maatregelen te nemen om de zorg blijvend te verbeteren. In de aanwijzing staan de specifieke verbeterpunten en de termijn waarin verbetering moet zijn bereikt.

Een 'instelling' is een  zorgaanbieder, een aanbieder van jeugdhulp en/ of een solistisch werkende zorgverlener.

Rode meter

Doel

Het doel van een aanwijzing is om ervoor te zorgen dat een 'instelling' binnen een bepaalde tijd de risico’s of tekortkomingen in de zorg wegneemt en alsnog voldoet aan wetten en/ of veldnormen voor goede zorg aan patiënten, cliënten of jeugdigen.

Voorwaarden

Wetten

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);

Jeugdwet;

Wet langdurige zorg (Wlz);

Wet inzake bloedvoorziening (Wibv).

Duur

Afhankelijk van wat een redelijke tijd is om de tekortkomingen te kunnen oplossen.

Afdwingbaar

Als een instelling of solist zich niet houdt aan de aanwijzing, dan kan de inspectie een
last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen.

Openbaar 

Er wordt een 'zakelijke weergave' van de aanwijzing openbaar gemaakt.