Problemen door tekort aan personeel in zorg en jeugdhulp

De zorg en de jeugdhulp kampen met problemen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is soms niet genoeg personeel beschikbaar. De kwaliteit van en de toegang tot de zorg en de jeugdhulp komen daardoor in gevaar. Nu al, en zeker in de toekomst als het tekort aan personeel nog verder toeneemt.

Dat schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een brief aan de ministers Kuipers en Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De inspectie en de NZa vragen aandacht van de VWS-ministers voor de problemen door de tekorten op de arbeidsmarkt. Zij vragen de ministers om zorgprofessionals en zorgaanbieders te steunen in de keuzes die ze moeten maken. Ook zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopers moeten nu in actie komen om de zorg anders te organiseren. Zo kan iedereen toch goede en veilige zorg krijgen. Ook als er minder personeel is, nu en in de toekomst.

Beeld: ©Hans Tak / Nationale Beeldbank

Toezicht

De inspectie houdt er rekening mee als een zorgaanbieder door tekort aan personeel niet de zorg kan bieden die eigenlijk nodig is. Minder zorg of andere zorg. Dat zijn moeilijke keuzes waarbij de zorgprofessionals steun en waardering verdienen. De communicatie van VWS en zorgaanbieders over wat wel en soms niet kan moet duidelijk zijn. Vooral voor patiënten en cliënten.