1.677 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Gezinshuis DrieLuik Eefde

In augustus 2018 deed de inspectie onderzoek bij Gezinshuis DrieLuik, mede naar aanleiding van een signaal. Doel van het ...

Rapport | 12-11-2018

Wat verwachten wij van de raad van toezicht?

Publicatie | 09-11-2018

Aflevering alternatieven voor HepBQuin langer toegestaan

In verband met een tekort van HepBQuin 150 IE, oplossing voor injectie, dat nog niet is opgelost, mogen fabrikanten, ...

Besluit | 09-11-2018

Register van gevestigde apothekers

In dit register staat op welk adres de apotheek is gevestigd. Het register wordt wekelijks geactualiseerd.

Publicatie | 08-11-2018

Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting

In 2013 is in opdracht van de inspectie het TNO-rapport “Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting” uitgebracht. Deze ...

Richtlijn | 05-11-2018

Toetsingskader infectiepreventie en antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg

In dit toetsingskader staat wat wij toetsen in het toezicht op infectiepreventie en antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg.

Toetsingskader | 01-11-2018

Factsheet Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg

Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. ...

Rapport | 01-11-2018

Overzicht klachten over IGJ in 2017

In deze bijlage van het Jaarbeeld 2017 staat een overzicht van klachten die in 2017 in behandeling zijn genomen. Het gaat dan om ...

Publicatie | 30-10-2018

Activiteitenboerderij Rutgers, Aalten

Activiteitenboerderij Rutgers is in 2008 gestart als zorgaanbieder en biedt logeeropvang en dagbesteding aan jeugdigen en ...

Rapport | 30-10-2018

Toetsingskader Infectiepreventie in de Mondzorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en ...

Toetsingskader | 25-10-2018