1.134 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Reglement Klachtadviescommissie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Reglement omtrent haar werkwijze.

Regeling | 27-11-2017

Register van gevestigde apothekers

In een openbare apotheek moet er altijd één apotheker staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. In dit...

Publicatie | 19-10-2017

Onderzoek kleinschalige jeugdhulp met verblijf Villa Saron Baarn

In augustus 2017 deden de inspecties onderzoek bij Villa Saron. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Villa Saron...

Rapport | 17-10-2017

Vervolginformatie RIVM-rapport ‘Silicone breast implants in the Netherlands - A market surveillance study’

Publicatie | 13-10-2017

Aanmeldformulier nationaal contactpersoon voor farmacovigilantie

Met dit formulier kunt u een nationaal contactpersoon voor farmacovigilantie aanmelden bij de inspectie. Zie ook Nationaal...

Formulier | 11-10-2017

Vragen over behandeling met fillers

Publicatie | 09-10-2017

Carl Zeiss Advena - EC-3 Hydrofobe intraoculaire Lens +10,0.0D

Carl Zeiss Meditec neemt deze stap in verband met de ontdekking van een mogelijke labelingsfout die ertoe heeft geleid dat in...

Waarschuwing | 05-10-2017

Vragen en antwoorden naar aanleiding van inventarisatie borstimplantaten door RIVM

Publicatie | 05-10-2017

De kwaliteit van de residentiële behandelgroepen 18- bij Idris Hertoets

In maart 2016 voerden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de toezicht uit bij de residentiële behandelgroepen 18- van...

Rapport | 03-10-2017

Onderzoek Nieuwe Toetreders Jeugdhulp Ouders en Autisme

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2015 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen...

Rapport | 03-10-2017