Factsheet Goede en veilige hospicezorg door deskundige zorgverleners én vrijwilligers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederland, zo ook op de hospicezorg. De inspectie bezocht acht hospices om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te beoordelen. Voldoet daar de zorg aan wetten, en regels en veldnormen?

In deze factsheet staat wat de inspectie ziet in het toezicht. De bevindingen van de inspectie worden toegelicht per thema van het Toetsingskader voor aanbieders van hospicezorg.
Een hospice is een zorginstelling die zich heeft gespecialiseerd in palliatieve zorg. Het hospice is bedoeld voor mensen die in de laatste weken of maanden van hun leven niet thuis of in het ziekenhuis kunnen of willen verblijven. Om welke reden dan ook.