Wijkverpleging zoekt naar zorgvuldige omgang met e-health

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat digitale middelen belangrijker worden in de wijkverpleging. Denk aan het gebruik van cliëntportalen, medicatiedispensers en beeldbellen. E-health kan in de wijkverpleging bijdragen aan meer vrijheid en eigen regie voor cliënten en hun naasten. De IGJ bezocht 10 zorgaanbieders in de wijkverpleging en keek naar hoe zij aandacht geven aan de randvoorwaarden voor het veilig inzetten van e-health.

Wat viel op en wat kunnen wijkverplegingsorganisaties doen om de toepassingen van deze vorm van zorgtechnologie te verbeteren? Onze bevindingen staan in deze factsheet.