Bewustzijn over infectiepreventie in de ouderenzorg is gegroeid

Infectiepreventie is essentieel voor het verlenen van goede en veilige zorg. Zeker in de verpleging en verzorging. Het gaat om de zorg voor oudere cliënten, die vaak kwetsbaar zijn. De inspectie toetste infectiepreventie in 2022 bij ieder regulier inspectiebezoek aan aanbieders van verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). De inspectie analyseerde de resultaten van 23 bezoeken aan verpleeghuizen en 23 bezoeken aan aanbieders van wijkverpleging.

Deze factsheet geeft een overzicht van wat de inspectie ziet rondom infectiepreventie in de wijkverpleging en verpleeghuiszorg.