Toezicht op gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector

In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) maken een leverancier en een gebruiker van medische hulpmiddelen werkafspraken. Bijvoorbeeld over vergoedingen voor het geven van lezingen. IGJ onderzocht in 2019 van 8 leveranciers van medische hulpmiddelen de DVO's. Het ging in totaal om 350 documenten. Positief is dat er in de beoordeelde dienstverleningsovereenkomsten voldoende openheid is over het toegerekende uurtarief en de onkostenvergoeding.