Beroepsnormen en wetgeving

In de wet staat waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht op houdt. De beroeps- en brancheverengingen bepalen wat de normen zijn voor goede en veilige zorg. Zorgaanbieders en zorgpersoneel moeten zich tijdens hun werk aan deze wettelijke regels en normen houden. De inspectie controleert of zorgaanbieder de zorg volgens de geldende regels en normen leveren.

Beroepsnormen

Beroepsverenigingen en brancheorganisaties

Wetten

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) gaat in op 1 januari 2020. Als het gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen onder dwang, moeten zorgaanbieders zich daarom nog steeds houden aan de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz).