Rapport Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Enschede

Om de kwaliteit van de zorg aan mensen met een LVB te stimuleren en waar mogelijk te verbeteren kijkt de inspectie in verschillende regio’s naar de samenhang en de samenwerking in het zorgnetwerk. In 2023 bezocht de inspectie de regio Enschede.  

De juiste zorg krijgen op het juiste moment (passende zorg) is belangrijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij hebben vaak te maken met veel zorgverleners, helemaal als er ingewikkelde zorgvragen zijn. 

Conclusie rapport

In de regio Enschede is veel deskundigheid op het gebied van zorg aan mensen met een LVB maar er is nog geen gezamenlijke visie voor de zorg aan mensen met een LVB.

De partijen geven aan dat samenwerkingsafspraken voor crisis- en reguliere zorg niet concreet genoeg zijn en onderling de benodigde expertise niet altijd beschikbaar is. Het zorgnetwerk neemt het initiatief om in 2024 te werken aan de door de inspectie geconstateerde verbeterpunten.

Dit gebeurt vanuit het in de regio opgerichte Expertisenetwerk LVB Twente.

Hoe levert het zorgnetwerk passende zorg?

Niet elke zorgorganisatie kan altijd de best passende zorg leveren, omdat niet altijd de juiste kennis of ervaring beschikbaar is. Maar waar kan een persoon met LVB dan wel goed geholpen worden?

Beeld: ©Expertisenetwerk LVB Twente
Rachel Groot en Bonita Liefers

In de regio Enschede kijken zorgorganisaties in het Expertisenetwerk LVB Twente gezamenlijk naar hoe de best passende zorg voor een persoon met een LVB geregeld kan worden als er meer zorg nodig is. Zij pakken gezamenlijk de verantwoordelijkheid en denken na hoe ze de zorg kunnen verbeteren. De cliënt zal dus eerder de juiste zorg krijgen.

De inspectie sprak met twee projectleiders van het Expertisenetwerk LVB Twente: interview Vanuit een zorgnetwerk het verschil maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking