Vermeiren Group, CF24 053, Sigma

Tijdens een routinecontrole van onze producten is vastgesteld dat er bij de ophanging van de rolstoelen met SN in bijlage mogelijk enkele onderdelen gebruikt zijn die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen.

Fabrikant: Vermeiren Group
Product: Sigma
Datum FSN: 16-04-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.