Medtronic Inc., FA1402, Cardiac Surgery - Cannula

Medtronic heeft vastgesteld dat alle in Bijlage A vermelde modellen en lotnummers mogelijk een steriliteitsschending vertonen.

Fabrikant: Medtronic Inc.
Europees vertegenwoordiger: Medtronic B.V
Product: Cardiac Surgery - Cannula
Datum FSN: 19 maart 2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.