Philips Healthcare, 2023-PD-MR-020, Panorama 1.0T HFO

Tijdens een quench verdampt een grote hoeveelheid helium en dit wordt via een ventilatiekanaal afgevoerd naar buiten het gebouw. Als er een onbekende blokkade aanwezig is in het ontluchtingssysteem en de druk de ontwerpgrenzen overschrijdt, kan de structurele integriteit van het systeem in gevaar komen. De magneet kan tijdens normaal gebruik ongevraagd quenchen of zal quenchen wanneer dit in een noodsituatie wordt geïnitieerd door de gebruiker die op de NOODSTOP-knop van de magneet drukt.
 

Fabrikant: Philips Healthcare
Product: Panorama 1.0T HFO
Datum FSN: 24 november 2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.