ALPRO MEDICAL GMBH, 3121, 3123, 3124, 3125-N, AlproCleaner

The product recall was decided after we discovered that AlproCleaner's delivery forms were shipped with incorrect labeling. As a measure, we have decided to conduct a prod­ uct recall.

Fabrikant: ALPRO MEDICAL GMBH
Product: AlproCleaner
Datum FS: 31 oktober 2022

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.