Samenwerken aan de jeugdgezondheidszorg van de toekomst

De jeugdgezondheidszorg kan belangrijke basistaken wel uitvoeren, maar kan niet alles. De regionale organisaties zijn sterk afhankelijk van het geld dat gemeenten ervoor uittrekken. Dat verschilt nogal per regio. Er blijven soms taken liggen. Dat speelt bijvoorbeeld in de geboortezorg, de zorg aan asielkinderen en bij het signaleren van huiselijk geweld waar kinderen het slachtoffer van zijn. De jeugdgezondheidszorg kan de eigen regionale organisaties ook nog verbeteren.

Dat blijkt uit deze inventarisatie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij de regionale organisaties in de jeugdgezondheidszorg. Dat zijn GGD’en, de Centra voor Jeugd en Gezin en andere zorgaanbieders. 

Deelrapporten

Bekijk de deelrapporten van de regionale organisaties in de jeugdgezondheidszorg die de inspectie heeft bezocht.