Samenwerken aan de jeugdgezondheidszorg van de toekomst

De zorg staat onder druk en ook binnen de jeugdgezondheidszorg (jgz) is er al jarenlang een tekort aan voldoende medewerkers. Sommige taken kunnen niet meer goed door de jgz-organisaties worden uitgevoerd. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na bezoeken en een werkbijeenkomst met partijen die jeugdgezondheidszorg aanbieden. De partijen zijn afhankelijk van geld dat van gemeenten komt. Ze ervaren dat er beperkt geld beschikbaar is.

Daarom is het belangrijk om gemeenten, ketenpartners en samenleving meer bewust te maken van de meerwaarde van de jgz. 

Deelrapporten

Bekijk de deelrapporten van de regionale organisaties in de jeugdgezondheidszorg die de inspectie heeft bezocht.