In de ggz en forensische zorg meer bewustwording en preventie nodig van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontvangt al jaren veel meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners richting cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Forensische zorg is ggz binnen een strafrechtelijk kader. Hierbij horen ook verslavingszorg en de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. 

De inspectie analyseerde de meldingen die zij in 2022 ontving van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners in de ggz en fz (ambulant en klinisch, beveiligingsniveaus 1 t/m 4). De meldingen die de IGJ ontvangt, gaan niet alleen over zorgverleners. Ze kunnen ook gaan over iemand die in dienst is van, of in opdracht werkt voor een zorgaanbieder.

In deze publicatie leest u de belangrijkste conclusies na de analyse van meldingen, wat zorgaanbieders kunnen doen én welke risicofactoren de inspectie ziet. Ook leest u voorbeelden uit de praktijk die de inspectie hoort in haar toezicht. 

Werken aan een veilige zorgrelatie

De inspectie wil bijdragen aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Daarbij helpt het om te werken volgens de principes van een veilige zorgrelatie. Dat betekent: aandacht voor bewustwording, preventie en interventie. Als het niet is gelukt om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen, moet het worden gemeld bij de inspectie.