Het resultaat telt - Particuliere klinieken 2020

In het rapport Het Resultaat Telt - Particuliere klinieken 2020 staan uitkomsten van indicatoren van particuliere klinieken over het verslagjaar 2020. Ook beschrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de gang van zaken, uitkomsten van toezicht in particuliere klinieken, tijdens de COVID-19-crisis.

Indicatoren zijn voor zorgaanbieders en zorgverleners van belang om risico’s te signaleren en ervan te leren en te verbeteren. Voor de IGJ zijn indicatoren eveneens een belangrijk middel om risico’s in de zorg te signaleren en om over de uitkomsten het gesprek met zorgaanbieders kunnen voeren.

De analyse van deze indicatoren is onderdeel van de toezichtactiviteiten van de IGJ.

Basisset Medisch Specialistische Zorg

De Basisset Medisch Specialistische Zorg bestaat uit 3 groepen van indicatoren:

  • Indicatoren alleen aan te leveren door ziekenhuizen.
  • Indicatoren aan te leveren door ziekenhuizen en particuliere klinieken.
  • Indicatoren alleen aan te leveren door particuliere klinieken.

De uitkomsten van indicatoren die uitsluitend door particuliere klinieken werden aangeleverd, staan in dit rapport.

Zie ook het magazine 'Het resultaat telt - over 2020'.