Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020

De inspectie stelt jaarlijks een set kwaliteitsindicatoren op in samenwerking met:

  • Federatie Medisch Specialisten
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
  • Zelfstandige Klinieken Nederland

Dat gebeurt onder regie van de Inspectie Gezondeidszorg en Jeugd (IGJ).

In de Basisset MSZ zijn drie groepen van indicatoren te onderscheiden:

  1. Indicatoren alleen aan te leveren door ziekenhuizen.
  2. Indicatoren aan te leveren door ziekenhuizen en particuliere klinieken.
  3. Indicatoren alleen aan te leveren door particuliere klinieken.

De gegevens van deze indicatoren worden per ziekenhuis gepubliceerd op www.dhd.nl.