Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2019 - 2018

In het jaarlijkse rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk – Het Resultaat Telt staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd. De indicatoren die we uitvragen bij zowel particuliere klinieken als ziekenhuizen publiceren we begin volgend jaar. De cijfers gaan over 2019 en 2018. Daarnaast wordt er ook op een geaggregeerd niveau een beeld gegeven naar aanleiding van bezoeken aan particuliere klinieken.