Terugkoppeling indicatoren Het resultaat telt 2020

Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren vormen de basis voor het risicotoezicht. Ze zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ). 

IGJ publiceert elk jaar een analyse van de verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren. Deze jaarlijkse terugkoppeling kunt u downloaden op deze pagina. 

In het digitale magazine Het resultaat telt staat een beknopt overzicht van de resultaten over het verslagjaar 2020.