Reactie van de IGJ op een brief van de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) reageert schriftelijk op een brief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over de beschikbaarheid van hoogcomplexe ggz-zorg. Op 12 januari 2023 publiceerde de NVvP deze brief.

De IGJ deelt de zorg van de NVvP dat sluiting en afbouw van specifiek zorgaanbod risico’s met zich meebrengt. In mei 2022 publiceerde de IGJ een signalering. Hierin staan onze zorgen over de mogelijke effecten hiervan op de kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten en wachtenden in de ggz.