Sluiten en afbouwen van zorgaanbod in de ggz vraagt aandacht

De ggz staat al langere tijd onder druk. In toenemende mate zien we dat zorgaanbieders zich genoodzaakt zien -delen van- hun zorgaanbod af te bouwen of te sluiten. In deze signalering deelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen over de mogelijke effecten hiervan op de kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten en wachtenden in de ggz.