IGJ en NZa bezorgd over medische basiszorg voor Wlz-cliënten

Steeds meer mensen die intensieve langdurige verzorging en begeleiding krijgen in een kleinschalige woonvorm, hebben op dit moment geen toegang tot medische basiszorg. Dit is de zorg waarvoor je als je thuis woont naar de huisarts gaat. Het probleem komt doordat niet duidelijk is afgesproken wie er verantwoordelijk is voor deze zorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit vragen hier aandacht voor bij minister Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).