Analyse personeelstekorten in relatie tot calamiteiten in de ggz

De inspectie heeft in 2019 geïnventariseerd of personeelstekort een rol heeft gespeeld bij de calamiteitmeldingen of meldingen van geweld in de zorgrelatie in de geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor heeft de inspectie alle meldingen van calamiteiten en meldingen van geweld in de zorgrelatie (niet zijnde seksueel grensoverschrijdend gedrag) bekeken die zij in 2019 over de ggz heeft ontvangen, behandeld en afgesloten.