Meerjarenbeleidsplan 2024-2027

Er gebeurt veel in de wereld, dichtbij en verder weg. Ontwikkelingen die ook impact hebben op de zorg en het toezicht op de zorg. Hoe gaan we als Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deze uitdagingen aan? Hoe behouden we het goede én ontwikkelen we ons met het oog op de toekomst? We hebben onze richting voor de komende jaren bepaald.