Cijfers over productie en bedrijfsvoering

Hier ziet u een actueel overzicht met cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de gerealiseerde productie, personeelsformatie en ziekteverzuimen.

Productie toezicht

Realisatie productie

Realisatie productie 2018 - 2021
2021202020192018
Externe bezoeken volledig aangekondigd1415716835812
Externe bezoeken volledig onaangekondigd201156693614
Externe bezoeken met onaangekondigde elementen7604111044872
Totaal aantal externe bezoeken2376128325752298
Desk inspecties20519031172288
Oordelende gesprekken op kantoor IGJ190165211197
Bestuursgesprekken9810514694
Gesprekken met toezichtobject of bedrijf12432321174265
Gesprekken met burger41408269
Gesprekken met betrokkene383330519372
Rapporten133441027089866787
Gespreksverslagen634740979951
Wettelijk verplichte adviezen441389505424
Digitaal toezichtgesprekken (nieuw ivm Corona)44
  1. In voorgaande Jaarbeelden waren in dit aantal ook de bezoeken meegenomen van inspecteurs aan instellingen die onder het toezicht van de voormalige Inspectie Jeugdzorg (IJZ) vielen. Die bezoeken zijn nu in de cijfers van domein Jeugd opgenomen. 
    Met de overstap naar het nieuwe BRS processysteem was het voor de afdeling Jeugd niet mogelijk om de externe bezoeken exact uit te splitsen naar aangekondigd, onaangekondigd en met onaangekondigde elementen
  2. De inspectie publiceert in het Jaarbeeld cijfers over alle geregistreerde rapporten (waaronder ook afsluitbrieven van meldingen). In 2021 zijn er van deze rapporten 1883 op www.igj.nl gepubliceerd.
  3. Wettelijk verplichte adviezen zijn adviezen aan de minister over medische producten, het verkrijgen en behouden van vergunningen, het erkennen en verstrekken van certificaten en verklaringen. 
  4. De afdeling Jeugd registreert anders dan de andere toezichtafdelingen van de inspectie. De afdeling Jeugd registreert de volgende productie-indicatoren niet: desk-inspectie, gesprek met burger, gesprek met betrokkene, gesprek met toezichtobject/bedrijf, gespreksverslag en wettelijk verplichte adviezen.
Brontabel als csv (684 bytes)

Verschuiving in toezichtvormen vertekent productiecijfers

In de productiecijfers is duidelijk terug te zien dat 2020 een ander jaar was dan normaal. De COVID-19 pandemie is hierbij een bepalende factor. Opvallend is om te zien dat er minder fysieke vormen van toezicht hebben plaatsgevonden, maar dat andere vormen van toezicht, zoals deskinspecties en gesprekken met toezichtobjecten, zijn toegenomen.

We hebben in het begin van de eerste golf gezegd dat we zorgorganisaties niet voor de voeten gaan lopen. We zijn wel op bezoek gegaan als dat moest. Onze reguliere inspecties gingen niet door, alleen de urgente gevallen. Daarna hebben we het weer ruim opgepakt. De eerste acht maanden van vorig jaar hebben we ongeveer de helft minder toezichtbezoeken gedaan  dan normaal in die periode. Daar staat tegenover dat we drie a vier keer meer andersoortige contacten hebben gehad met zorgaanbieders.

Wat verder speelt is dat de het totaal aantal bezoeken per jaar afgelopen jaren al steeds iets afneemt. Daarvoor komen andere vormen van toezicht in de plaats. Denk aan toezicht op netwerken in de zorg. Dat is een intensieve manier van toezicht op verschillende zorgaanbieders tegelijkertijd. Hoewel deze manier van toezicht effectief is en een breed bereik heeft, scoort het in de tabel slechts als één gepubliceerd rapport.

Verder gaat steeds meer van onze tijd en aandacht uit naar onze agenderende en stimulerende rol. Zo organiseren we (digitale) dialoogsessies, ronde tafelgesprekken en voorlichtingsbijeenkomsten.

Overige productie-indicatoren

Overige productie-indicatoren

Overige productie-indicatoren 2018 - 2021
2021202020192018
Ontvangen telefoongesprekken front-office21138141811829119292
Verwerkte e-mails Meldpunt47065498524574845819
Verwerkte Bopz-meldingen254666887371000
Ontvangen meldingen15460117001112011490
Afgesloten meldingen15280119801166011890
Geaggregeerde rapporten en overige publicaties867232330
Uitgebrachte nieuwsberichten138240180174
Beantwoorde persvragen481508575700
Beantwoorde kamervragen7211112491

Ook bij het aantal nieuwsberichten in 2020 is de COVID-19 pandemie een bepalende factor. Bij veranderingen in het toezicht op de zorg, al dan niet tijdelijk, werden betrokken partijen hier onder meer over geïnformeerd door een nieuwsbericht op de website.

Brontabel als csv (464 bytes)

Financiën

Financiën

Financiën (2018 - 2021)
2021202020192018
Personeel en materieel81424793127721670016
Post-Actieven147312356381
Onderzoeken3123307231643472
Huur gebouwen4301365420051879
ICT en informatie-infrastructuur12134108661683016354
TOTAAL IGJ101129972169957192103

De stijging in huur gebouwen komt doordat de huur van een externe locatie vanaf 2020 op de post 'huur gebouwen' wordt geboekt. Deze kosten werden voorheen bij de posten 'personeel en materieel' geboekt.

Cijfers x1000 Brontabel als csv (264 bytes)

Formatie

Formatie

Formatie Cijfers afgerond op hele getallen (2018 - 2021)
Formatie in fte2021202020192018
Algemene leiding (MT)5576
Toezichtafdelingen519512474466
Landelijk Meldpunt Zorg1313
Meldpunt IGJ4544
Frontoffice8178
Ondersteunende staf109109129123
Strategische staf117114109104
TOTAAL IGJ829818778757

Sinds 2020 vormen het Landelijk Meldpunt Zorg, het Meldpunt IGJ en afdeling Administratie en Digitale informatievoorziening samen de Frontoffice.

Brontabel als csv (281 bytes)

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim Cijfers in %
2021202020192018
Kort verzuim (minder dan 42 dagen)1,61,61,61,5
Lang verzuim (langer dan 42 dagen)3,53,32,93,3
TOTAAL IGJ5,24,94,64,7
Verbaannorm2,72,72,72,7
Brontabel als csv (183 bytes)

Klachten over de inspectie

De IGJ vindt het belangrijk haar werk zo goed mogelijk te doen. Toch lukt dat niet altijd. Dat vinden we erg vervelend. Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de inspectie kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Meer informatie over het aantal ontvangen klachten vindt u op de pagina Klacht over de inspectie.