Cijfers over productie en bedrijfsvoering

Hier ziet u een actueel overzicht met cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de toezichtactiviteiten, financiën en personeelsformatie.

Productie toezicht

Per 1 januari 2022 werken we met vijf activiteitenregistraties:

Toezichtactiviteiten 2022-2023

Toezichtactiviteiten 2022-2023
20232022
Inspectiebezoek17921770
Beoordelend gesprek385385
Deskinspectie met oordeel237264
Wettelijk verplicht advies en of besluit637623
Gesprek zonder oordeel1060715
Brontabel als csv (186 bytes)

Cijfers over de organisatie

Financiën 2021-2023

Financiën 2021-2023 Cijfers x 1.000
202320222021
Personeel en materieel94.18986.69381.424
Post-Actieven395310147
Onderzoeken4.1393.4643.123
Huur gebouwen4.6814.3764.301
ICT en informatie-infrastructuur13.60811.12812.134
Totaal IGJ117.012105.971101.129
Brontabel als csv (244 bytes)

Formatie 2021-2023

Formatie 2021-2023 Cijfers afgerond op hele getallen
202320222021
Algemene leiding (MT)555
Toezichtafdelingen593572519
Informatie - en Meldingen Centrum1058481
Directie Strategie en organisatie282242224
Totaal IGJ985902829
Brontabel als csv (194 bytes)

Klachten over de inspectie

De IGJ vindt het belangrijk haar werk zo goed mogelijk te doen. Toch lukt dat niet altijd. Dat vinden we erg vervelend. Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de inspectie kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Meer informatie over het aantal ontvangen klachten vindt u op de pagina Klacht over de inspectie.