Cijfers over productie en bedrijfsvoering

Hieronder vindt u cijfers van gerealiseerde productie, personeelsformatie, ziekteverzuim en klachten die zijn ingediend over de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 

Productie toezicht

Realisatie productie

Realisatie productie
202020192018
Externe bezoeken volledig aangekondigd716835812
Externe bezoeken volledig onaangekondigd156693614
Externe bezoeken met onaangekondigde elementen4111044872
Totaal aantal externe bezoeken128325752298
Desk inspecties19031172288
Oordelende gesprekken op kantoor IGJ165211197
Bestuursgesprekken10514694
Gesprekken met toezichtobject of bedrijf2321174265
Gesprekken met burger408269
Gesprekken met betrokkene330519372
Rapporten1027089866787
Gespreksverslagen740979951
Wettelijk verplichte adviezen389505424

Rapporten

Sinds 2016 rapporteert de inspectie in het Jaarbeeld over alle geregistreerde toezichtrapporten (waaronder ook afsluitbrieven van meldingen). In 2020 heeft de inspectie hiervan 1.252 openbaar gemaakt. Van deze openbaar gemaakte rapporten zijn er 1.186  gepubliceerd op toezichtdocumenten.igj.nl  en 66 op igj.nl/zorgsectoren/jeugd

Wettelijk verplichte adviezen

Dit betreft adviezen aan de minister op het gebied van medische producten, verkrijgen en behouden van vergunningen, erkenningen en verstrekking van certificaten en verklaringen.

Andere registratie Jeugd

De aantallen voor desk-inspectie, gesprekken met burger, gesprekken met betrokkene, gesprekken met toezichtobject/bedrijf, gespreksverslagen en wettelijk verplichte adviezen beslaan alleen de domeinen Cure/Geneesmiddelentoezicht en Maatschappelijke zorg. Het domein Jeugd gebruikt deze productie-indicatoren niet.

Brontabel als csv (570 bytes)

Verschuiving in toezichtvormen vertekent productiecijfers

In de productiecijfers is duidelijk terug te zien dat 2020 een ander jaar was dan normaal. De COVID-19 pandemie is hierbij een bepalende factor. Opvallend is om te zien dat er minder fysieke vormen van toezicht hebben plaatsgevonden, maar dat andere vormen van toezicht, zoals deskinspecties en gesprekken met toezichtobjecten, zijn toegenomen.

We hebben in het begin van de eerste golf gezegd dat we zorgorganisaties niet voor de voeten gaan lopen. We zijn wel op bezoek gegaan als dat moest. Onze reguliere inspecties gingen niet door, alleen de urgente gevallen. Daarna hebben we het weer ruim opgepakt. De eerste acht maanden van vorig jaar hebben we ongeveer de helft minder toezichtbezoeken gedaan  dan normaal in die periode. Daar staat tegenover dat we drie a vier keer meer andersoortige contacten hebben gehad met zorgaanbieders.

Wat verder speelt is dat de het totaal aantal bezoeken per jaar afgelopen jaren al steeds iets afneemt. Daarvoor komen andere vormen van toezicht in de plaats. Denk aan toezicht op netwerken in de zorg. Dat is een intensieve manier van toezicht op verschillende zorgaanbieders tegelijkertijd. Hoewel deze manier van toezicht effectief is en een breed bereik heeft, scoort het in de tabel slechts als één gepubliceerd rapport.

Verder gaat steeds meer van onze tijd en aandacht uit naar onze agenderende en stimulerende rol. Zo organiseren we (digitale) dialoogsessies, ronde tafelgesprekken en voorlichtingsbijeenkomsten.

Overige productie-indicatoren

Overige productie-indicatoren

Overige productie-indicatoren
202020192018
Ontvangen telefoongesprekken front-office141811829119292
Verwerkte e-mails Meldpunt498524574845819
Verwerkte Bopz-meldingen254666887371000
Geaggregeerde rapporten en overige publicaties233030
Uitgebrachte nieuwsberichten240180174
Beantwoorde persvragen508575700
Beantwoorde kamervragen11112491

Ook bij het aantal nieuwsberichten in 2020 is de COVID-19 pandemie een bepalende factor. Bij veranderingen in het toezicht op de zorg, al dan niet tijdelijk, werden betrokken partijen hier onder meer over geïnformeerd door een nieuwsbericht op de website.

Brontabel als csv (339 bytes)

Financiën

Financiën

Financiën Cijfers in duizendtallen
202020192018
Personeel en materieel793127721670016
Post-Actieven312356381
Onderzoeken307231643472
Huur gebouwen365420051879
ICT en informatie-infrastructuur108661683016354
TOTAAL IGJ972169957192103

De stijging in huur gebouwen komt doordat de huur van een externe locatie vanaf 2020 op de post 'huur gebouwen' wordt geboekt. Deze kosten werden voorheen bij de posten 'personeel en materieel' geboekt.

Brontabel als csv (226 bytes)

Formatie

Formatie

Formatie Afgerond op hele getallen
Formatie in fte202020192018
Algemene leiding (MT)576
Toezichtafdelingen512474466
Landelijk Meldpunt Zorg1213
Meldpunt IGJ4545
Frontoffice78
Ondersteunende staf109129123
Strategische staf114109104
TOTAAL IGJ818778757

In 2020 is de Frontoffice gevormd vanuit het Landelijk Meldpunt Zorg, Meldpunt IGJ en afdeling Administratie en Digitale informatievoorziening.

Brontabel als csv (253 bytes)

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim In procenten
202020192018
Kort verzuim (minder dan 42 dagen)1,61,61,5
Lang verzuim (langer dan 42 dagen)3,32,93,3
TOTAAL IGJ4,94,64,7
Verbaannorm2,72,72,7
Brontabel als csv (162 bytes)

Klachten over de inspectie

Er kwamen vorig jaar 68 klachten over IGJ binnen.

Klachten over IGJ

Klachten over IGJ
202020192018
Ontvangen689354
Brontabel als csv (37 bytes)