Philips Medical Systems Nederland B.V., 2023-PD-CTAMI-011, Philips BrightView, X, XCT

Tijdens het gebruik van Pre-Programmed Motion (voorgeprogrammeerde beweging, PPM) op een niet-klinische of kwaliteitscontrolewijze, kan er ruimte ontstaan tussen de patiëntentafel en de detector, wat een potentieel gevaar vormt. Deze ruimte kan ontstaan als de externe QA PPM wordt uitgevoerd en de onderste detector omhoog wordt gebracht en de patiëntentafel omlaag wordt gebracht, beide met behulp van de handbediening. Deze ruimte vormt een potentieel gevaar voor beknelling van ledematen bij patiënten terwijl de systeemdetectoren en de patiëntentafel in beweging zijn.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: Philips BrightView, X, XCT
Datum FSN: (EN) 28 november 2023 & (NL) 1 februari 2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.