Vaccineren tegen het coronavirus

De IGJ vindt het belangrijk dat het vaccineren om de COVID-19-pandemie te bestrijden zorgvuldig en verantwoord verloopt. Dit is in het belang van goede en veilige zorg. De IGJ houdt hierop toezicht en heeft daarbij oog voor het hele proces. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren, vervoeren en het toedienen van vaccins.

Zoveel mogelijk mensen vaccineren

Om goed effect te hebben van vaccinatie is het nodig dat bijna alle Nederlanders worden gevaccineerd. Dit is een hele klus die snel moet worden geklaard. De inspectie wil bijdragen aan een veilig product en de juiste informatie hierover. Dit doen we door het hele proces, van voorbereiding en productie tot toediening, scherp in de gaten te houden en hierover te rapporteren.

Wie mag vaccineren?

Een goedgekeurd COVID-19-vaccin mag zelfstandig worden toegediend door een arts of een verpleegkundig specialist. En daarnaast door een physician assistant of klinisch technoloog. Deze zorgverleners moeten wel deskundig en bekwaam zijn om de handeling uit te voeren.

Anderen, zoals een verpleegkundige of doktersassistente, mogen vaccineren onder de voorwaarden die in de wet genoemd worden. Dus in ieder geval in opdracht van een zelfstandig bevoegde (arts), verpleegkundig specialist of physician assistant. Deze opdrachtgever moet redelijkerwijs kunnen aannemen dat degene die de vaccinatie geeft bekwaam is om de handeling uit te voeren. Bekwaam wil zeggen dat iemand over de (actuele) vaardigheid beschikt om de handeling goed uit te voeren. Bijvoorbeeld door deze regelmatig onder toezicht te hebben geoefend. De inspectie houdt dit in de gaten.

Vaccins

Op de website van de rijksoverheid staat veel informatie over de betrouwbaarheid van vaccins in Nederland, zoals een overzicht met veelgestelde vragen.

Zorgaanbieders die vaccins gebruiken moeten er op letten dat deze door het RIVM geleverd zijn.

Inmiddels heeft het EMA, het Europees Medicijn Agentschap, meerdere COVID-19-vaccins goedgekeurd. Informatie over de voor- en nadelen van deze vaccins staan op de website van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen: Coronavaccins.