Wat vinden burgers van vaccineren?

Van begin mei tot 1 september 2021 hebben ruim 40.000 burgers feedback gegeven op het vaccineren door de GGD. Deze antwoorden hielpen ons in de beoordeling van de kwaliteit van de priklocatie. En hadden op deze manier invloed. Het gemiddelde rapportcijfer van burgers was hoog: een 9,2.   

De ervaringen van burgers gebruikte de inspectie onder meer om te bepalen welke priklocatie zij moest bezoeken. Elke week bekeken we wat opviel in de resultaten. Bijvoorbeeld of locaties opeens een minder hoog of juist hoger cijfer kregen van burgers. Of dat ze opeens lager scoorden voor een onderwerp. Burgers merkten bijvoorbeeld op dat de medewerkers zich in de loop van de tijd minder aan de coronamaatregelen op de locaties hielden. Of ze gaven aan dat de locatie niet goed bereikbaar was.

Wanneer locaties plots lager of hoger scoorden, brachten inspecteurs vaak dezelfde week nog een bezoek aan de priklocatie. Of ze gingen in gesprek met de locatiemanager. Meestal kregen de inspecteurs dan een duidelijke verklaring voor de lagere of hogere score. Een wegomleiding zorgde bijvoorbeeld voor een slechtere bereikbaarheid en de routebeschrijving was nog niet aangepast.

Niet alleen voor de inspectie was het waardevol om burgers op deze manier te betrekken bij het toezicht. Ook de GGD GHOR, koepel van alle GGD-regio’s, vond de burgerervaringen interessant en belangrijk. Sommige GGD'en gaan dan ook verder met dergelijke vragenlijsten om de kwaliteit van hun dienstverlening verder te verbeteren.      

Resultaten

Bij de documenten over vaccineren tegen het coronavirus vindt u publicaties over tussentijdse resultaten van de inspecties op de vaccinatielocaties.