Wat vinden burgers van vaccineren?

Wie vanaf mei bij een GGD-priklocatie de vaccinatie tegen Covid-19 kreeg, zag in de wachtruimte erna posters van de IGJ. Hierop stond een QR-code met de oproep een vragenlijst over hun ervaringen in te vullen.

Op 31 augustus 2021 zijn we gestopt met deze vragenlijst.

We vroegen burgers om de vragenlijst in te vullen omdat we benieuwd waren naar hun ervaringen. De antwoorden hebben we meteen gebruikt in ons toezicht.

Resultaten

Bij de documenten over vaccineren tegen het coronavirus staan publicaties over tussentijdse resultaten. 

Eindresultaat

Van begin mei tot 1 september 2021 hingen de posters op alle 140 GGD-priklocaties. Ruim 40.000 burgers gaven feedback op het vaccineren. Zij hielpen ons hiermee in de beoordeling van de kwaliteit van de priklocatie. En hadden op deze manier invloed. Het gemiddelde rapportcijfer van burgers was hoog: een 9,2.   

De ervaringen van burgers gebruikte de inspectie onder meer om te bepalen welke priklocatie zij moest bezoeken. Elke week bekeken we wat opviel in de resultaten. Bijvoorbeeld of locaties van burgers opeens een minder hoog of juist hoger cijfer kregen. Of dat ze opeens een lagere score hadden voor een onderwerp. Burgers merkten bijvoorbeeld op dat de medewerkers zich in de loop van de tijd minder aan de coronamaatregelen op de locaties hielden. Of ze gaven aan dat de locatie niet goed bereikbaar was.

Vaak dezelfde week nog brachten inspecteurs een bezoek aan de priklocatie of gingen in gesprek met de locatiemanager. Meestal kregen ze dan een duidelijke verklaring voor de lagere of hogere score. Een wegomleiding zorgde bijvoorbeeld voor een slechtere bereikbaarheid en de routebeschrijving was nog niet aangepast. Niet alleen voor de inspectie was het waardevol om burgers op deze manier te betrekken bij het toezicht. Ook de GGD GHOR, koepel van alle GGD-regio’s, vond de burgerervaringen interessant en belangrijk. Zij gaan dan ook verder met de digitale burgervragenlijst om de kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren.