Afspraken over samenwerking met het Huis voor Klokkenluiders

Wie een misstand ziet of vermoedt in de zorg, kan dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Maar ook bij het Huis voor Klokkenluiders. In deze afspraken staat hoe de inspectie samenwerkt met het Huis voor Klokkenluiders.