Medicijnen voorschrijven via internet

Zorgverleners mogen medicijnen voorschrijven na contact met de patiënt via internet, maar hiervoor gelden strenge voorwaarden. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om deze voorwaarden aan te passen aan de hedendaagse ontwikkelingen. Totdat de wet is aangepast, geldt een beleidsregel. Hierdoor is voorschrijven via internet nu ook al mogelijk zonder dat de voorschrijver de patiënt eerst fysiek heeft ontmoet.

Strenge voorwaarden

Ook onder de beleidsregel gelden strenge voorwaarden voor het voorschrijven via internet. Er mag geen fysiek onderzoek nodig zijn bij de patiënt en de voorschrijver moet beschikken over de actuele medicatiegegevens van de patiënt. Meer hierover leest u in de beleidsregel die geldt totdat de wet wordt aangepast.

Wat betekent dit voor ons toezicht?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt uiteraard de beleidsregel van de minister van VWS bij haar toezicht. Daarbij letten we goed op de voorwaarden in de beleidsregel.

Informatie over de beleidsregel

Over de nieuwe beleidsregel publiceerde het ministerie van VWS het bericht Wettelijke basis voorschrijven van medicatie na contact met de patiënt via internet.

Veelgestelde vragen