Passende zorg voor de toekomst

Weblogberichten

Ondanks alle ellende heeft corona ons ook mooie zaken opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de groei van de digitalisering, waarmee in deze coronatijd grote stappen zijn gezet. Een van die ontwikkelingen is het online voorschrijven van medicijnen, een patiënt die voor een afspraak niet zelf naar het ziekenhuis komt, maar via videobellen de arts spreekt, en indien nodig medicijnen krijgt voorgeschreven. Als IGJ vinden we dit een voorbeeld van passende zorg.

Henk de Groot, hoofdinspecteur

Want de zorg in ons land heeft te maken met veel uitdagingen, denk aan personeelstekorten en vergrijzing. Passende zorg wil hier een antwoord op geven. Hoe kunnen we op een slimme manier oplossingen bedenken voor de problemen die opgelost moeten worden? En tegelijkertijd; hoe kunnen patiënten dan nog steeds goede en veilige zorg krijgen?

Veilig en persoonsgericht

Als inspectie ondersteunen we deze omslag naar passende zorg in ons toezicht, op voorwaarde dat de zorg veilig en persoonsgericht is. Daarom zijn we als IGJ in het algemeen ook enthousiast over initiatieven die digitale zorg mogelijk maken. Mits het uiteraard veilig en persoonsgericht gebeurt èn binnen de bestaande behandelrelatie. Omdat het tijdens de pandemie belangrijk was dat er zo min mogelijk contacten waren, hebben we dit online voorschrijven onder strenge voorwaarden gedoogd. Dat gold dus voor voorschrijvers die hun patiënt nooit eerder persoonlijk hadden ontmoet maar hun patiënt zagen in een e-consult met videoverbinding. Het was daarbij wel belangrijk dat de medicatiehistorie beschikbaar was. Volgens de geneesmiddelenwet mocht dit eigenlijk niet. Maar wij vonden dat dit tijdens de crisis een oplossing kon bieden. 

Nu de pandemie weer meer beheersbaar is, willen we deze geleerde lessen inzetten voor de toekomst. Maar de huidige wet en regelgeving en veldnormen zijn nog niet zover dat het allemaal juridisch mag. Het is belangrijk dat die regels wel aansluiten bij de nieuwe praktijk en digitaal voorschrijven op een veilige en persoonsgerichte manier mogelijk maken. Wij vinden daarom dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek moeten blijven. De inspectie heeft er daarom vorig jaar op aangedrongen bij het ministerie van VWS én de artsenorganisatie KNMG om met een oplossing te komen. Want niet wij, maar zij bepalen de regels. 

Patiëntveiligheid

De KNMG heeft laten weten bezig te zijn met een verkenning van mogelijkheden voor online voorschrijven en verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid hierover te kunnen geven. 
Tot die tijd zullen wij als IGJ in ons toezicht rekening houden met de ontwikkelingen in de zorgpraktijk. Als we online voorschrijven tegenkomen zijn er voor ons twee dingen belangrijk; staat bij de gevolgde werkwijze de patiëntveiligheid voorop? En hebben zorgverleners zorgvuldig en navolgbaar gehandeld? Zo hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van nog meer passende zorg.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Mooi voorbeeld hoe ervaringen tijdens crisis kunnen leiden tot nieuwe inzichten, maar ook overeind blijven als het weer 'normaal' wordt.
    Juist voor dat laatste is moed nodig.
    Compliment!!

    Van: Hans vd Ven | 23-06-2022, 17:15