Aanwijzing aan Aurora Borealis in Wedde deels beëindigd, deels nog van kracht

Zorgaanbieder Aurora Borealis in Wedde heeft de zorg aan alle cliënten gestopt. Daarom heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de aanwijzing beëindigd die deze verplichting oplegde. De aanwijzing blijft staan dat de zorgaanbieder geen nieuwe cliënten aan mag nemen zolang niet aan de normen voor goede en veilige zorg uit de aanwijzing is voldaan.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Aurora Borealis bood in een voormalige boerderij zorg aan cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap. In december 2022 bleek dat Aurora Borealis niet aan de normen voor goede en veilige zorg voldeed. Het ontbrak er aan kennis en deskundigheid voor de zorg die de cliënten nodig hadden. En de cliënten kregen straffen die neerkwamen op lichamelijke en geestelijke mishandeling. Daarop legde de inspectie eerst een bevel op om de zorg aan 2 cliënten onmiddellijk en blijvend te stoppen. Hieraan voldeed Aurora Borealis.

Daarna volgde een aanwijzing. Samengevat:

  • De verplichting om ook de zorg aan de andere cliënten te staken en mee te werken aan hun overdracht aan andere zorgaanbieders. Ook daaraan heeft Aurora Borealis voldaan.
  • Het verbod om nieuwe cliënten aan te nemen totdat Aurora Borealis aan alle normen uit de aanwijzing voldoet. Dit deel van de aanwijzing is nog van kracht.

Hoe nu verder

Pas als de inspectie oordeelt dat Aurora Borealis aan de normen voor goede en veilige zorg uit de aanwijzing voldoet, mag Aurora Borealis weer zorg leveren.

Documenten

Aurora Borealis

Wedde