Aanwijzing voor Maria Service in Enschede

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie Maria Service in Enschede een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en laat grote tekortkomingen zien. Maria Service mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten binnen twee weken overdragen aan andere zorgaanbieders.

Aanwijzing Maria Service Enschede
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 30 november 2021 bracht de inspectie een bezoek aan Maria Service. De inspectie stelt vast dat Maria Service niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen in de zorg brengen risico’s voor de veiligheid van cliënten met zich mee. De inspectie legt een aanwijzing op om een einde te maken aan die risicovolle situatie. 

Ook heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van Maria Service. De vennoten laten onvoldoende urgentiebesef en lerend vermogen zien. De inspectie ziet geen coöperatieve houding bij de Maria Service. Zo leverde Maria Service de door de inspectie opgevraagde documenten niet aan. En heeft de thuiszorgorganisatie niet laten zien maatregelen te nemen om de tekortkomingen weg te nemen.

Hoe nu verder

In verband met de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. 

Maria Service mag nu al geen cliënten meer aannemen. Uiterlijk donderdag 13 januari 2022 moet Maria Service de huidige cliënten die zorg krijgen volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg, overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders. Dit blijft zo totdat Maria Service voldoet aan de normen voor goede zorg die de inspectie heeft getoetst. Als Maria Service niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Document

Maria Service