Bestuursdwang

Bestuursdwang  is een herstelsanctie die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan opleggen bij overtreding van de wet. Hiermee kan de inspectie een zorgaanbieder of een jeugdhulpaanbieder dwingen om de wettelijke regels na te leven.

Een zorgaanbieder is een  instelling of een solistisch werkende zorgverlener.

Rechtspraak met boete

Doel

Het doel van bestuursdwang is om af te dwingen dat een zorg- of jeugdhulpaanbieder binnen een bepaalde tijd voldoet aan de geldende wetten en/ of veldnormen voor goede zorg aan patiënten, cliënten of jeugdigen.

Er zijn twee soorten bestuursdwang: