Bestuursdwang

Dit is een herstelsanctie die de inspectie kan opleggen om iets af te dwingen. Er zijn twee soorten:

Last onder dwangsom

Bij een last onder dwangsom draagt de inspectie een zorg- of jeugdhulpaanbieder op om te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat zij dit niet doet, moet zij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven. De inspectie gebruikt de last onder dwangsom bijvoorbeeld als een zorg- of jeugdhulpaanbieder een aanwijzing of een bevel niet naleeft.

De inspectie kan ook direct een last onder dwangsom opleggen, namelijk wanneer een zorg- of jeugdhulpaanbieder een wettelijke bepaling niet naleeft. Bijvoorbeeld wanneer zij geen inzage geeft in de dossiers.

Last onder bestuursdwang

Wanneer de zorg- of jeugdhulpaanbieder niet aan de wet voldoet kan de inspectie ervoor kiezen om een last onder bestuursdwang op te leggen. Een last onder bestuursdwang betekent dat de inspectie zelf ingrijpt in een situatie. De inspectie kan daar ook iemand voor inhuren. De kosten van deze oplossing moet de overtreder dan betalen. Draagt een instelling bijvoorbeeld zijn cliënten niet over, dan kan de inspectie zelf de cliënten overplaatsen of laten overplaatsen naar een andere instelling.