Wat gebeurt er na mijn melding?

U heeft iets bij ons gemeld. Nu wilt u natuurlijk graag weten wat we doen met uw melding. Op deze pagina leggen we de mogelijke vervolgstappen uit.

 1. Uw klacht en die van anderen registreren we altijd eerst als signaal. Dat zetten we in ons dagelijkse signaaloverzicht voor de inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waarvan het Landelijk Meldpunt Zorg onderdeel is. In het signaaloverzicht staan geen persoonlijke gegevens van u, maar alleen de gegevens van de zorg- of jeugdhulpaanbieder waarover u heeft gemeld. 
 2. Bij veel of ernstige signalen over een zorgaanbieder kan de IGJ besluiten een algemeen onderzoek te doen. Ook dit gebeurt zonder uw persoonlijke gegevens.
 3. Soms willen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een inspecteur. Zo kan die uw signaal bijvoorbeeld bespreken met de zorg- of jeugdhulpaanbieder. Daarvoor vragen we eerst uw toestemming. Geeft u deze toestemming niet? Dan kan de IGJ uw signaal misschien niet onderzoeken. Als u wel toestemming geeft, is dat geen garantie dat de inspectie besluit om uw signaal verder te onderzoeken. Meestal onderzoekt de inspectie geen gebeurtenissen van meer dan 2 jaar geleden.

Wanneer komt er een onderzoek?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet verder onderzoek als ze vindt:

 • dat er mogelijk een ernstige bedreiging is voor de veiligheid van cliënten of de zorg;
 • dat er iets is gebeurd met een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt. En deze schade is gekomen omdat er iets niet goed is gedaan in de zorgverlening. De zorg is bijvoorbeeld niet verlopen zoals gepland. Of de cliënt heeft niet de voor hem of haar juiste behandeling(en) gekregen. En heeft daardoor ernstige lichamelijke of psychische schade opgelopen of is overleden;
 • dat onderzoek nodig is in het belang van goede zorg of de veiligheid van cliënten.

Hoe verloopt een onderzoek?

Een onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verloopt op de volgende manier:

 1. De IGJ informeert de zorg- of jeugdhulpaanbieder over uw melding. Hiervoor vragen we eerst uw toestemming.
 2. In de meeste gevallen vraagt de IGJ aan de zorg- of jeugdhulpaanbieder om zelf onderzoek te doen. De aanbieder moet dit aan u laten weten. Het doel is leren en verbeteren, om herhaling te voorkomen. Daarom doet de aanbieder zo'n onderzoek zelf: dat heeft het meeste effect. Als het nodig is, wordt u ook bij het onderzoek betrokken.
 3. De inspectie controleert of de zorgaanbieder zelf goed onderzoek heeft gedaan naar uw klacht. En of de zorgaanbieder de juiste maatregelen neemt. Gebeurt dit niet, dan onderneemt de IGJ actie.
 4. Soms heeft de IGJ onvoldoende vertrouwen dat de zorgaanbieder het onderzoek zelf goed kan doen. Of de IGJ beoordeelt het onderzoeksrapport van de zorgaanbieder als onvoldoende. Dan doet de inspectie zelf onderzoek.
 5. De IGJ sluit het onderzoek af en informeert u en andere betrokkenen.