Geschilleninstantie

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder en u komt samen niet tot een oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. De werkwijze is eenvoudig en u hebt geen advocaat nodig. Een geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Deze instantie kan ook een schadevergoeding toekennen. De uitspraak is bindend. U kunt dus niet in beroep.

Elke zorgaanbieder in Nederland moet bij een geschilleninstantie zijn aangesloten

Iedere zorgaanbieder moet bij een erkende geschilleninstantie zijn aangesloten. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Is uw zorgaanbieder (nog) niet bij een geschilleninstantie aangesloten? Vraag dan bij de zorgaanbieder welke andere mogelijkheden u heeft om uw klacht in te dienen. Zijn deze er niet? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg voor advies.

Let op!

U moet uw klacht eerst neerleggen bij uw zorgaanbieder. Pas daarna kunt u een klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Soms zijn er omstandigheden waaronder dit niet van u verlangd kan worden. De geschilleninstantie bepaalt of hier sprake van is.

Uitspraak en bezwaar

De geschilleninstantie moet binnen 6 maanden uitspraak doen over uw klacht. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen. U kunt dus niet in beroep. Wel kunt u de manier waarop uw klacht door de geschilleninstantie is behandeld laten toetsen door de rechter.

Erkende geschilleninstanties

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal geschilleninstanties in de zorg erkend. Bekijk hier het overzicht, waaraan steeds nieuwe erkende instanties worden toegevoegd.

Ons toezicht op jaarverslagen

De IGJ houdt toezicht op de jaarverslagen van geschilleninstanties. In ons laatste jaarbeeld is te lezen wat wij zagen.