Klacht over zorgaanbieder

Bent u ontevreden over de kwaliteit van de zorg? Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht ingediend, maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? Vaak kunt u verschillende stappen zetten. Deze zijn afhankelijk van wat u wilt bereiken. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij. Hebt u behoefte aan een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

In gesprek met de zorgaanbieder

Gaat er iets mis tijdens de behandeling, of bent u niet tevreden over de geleverde zorg? Ga dan eerst in gesprek met degene over wie u een klacht hebt.

Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Misschien was uw zorgaanbieder niet zorgvuldig genoeg of maakte hij een fout. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden. Veel zorgaanbieders stellen het op prijs dat u het vertelt als u een klacht hebt of niet tevreden bent. Als uw zorgaanbieder weet wat er misging, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo verbetert de zorg; niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Vaak kan uw zorgaanbieder direct uw vragen beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken. Dat geldt ook voor klachten over medicijnen of medische hulpmiddelen. Lees hier tips over hoe u het gesprek met uw zorgaanbieder kunt aanpakken.

Wanneer is mijn klacht officieel?

Een klacht is officieel op het moment dat u deze schriftelijk bij de zorgaanbieder neerlegt. Vanaf dat moment heeft de zorgaanbieder 6 weken de tijd om uw klacht schriftelijk te beantwoorden. Lukt het de zorgaanbieder niet om binnen 6 weken uw klacht te beoordelen? Ook daarover moet hij u binnen de tijd schriftelijk over informeren. Hij mag dan om 4 weken uitstel vragen. De zorgaanbieder moet uw klacht dus binnen maximaal 10 weken hebben beoordeeld.

U kunt uw klacht opsturen per brief, maar u kunt ook een e-mail sturen. Kijk onderaan deze pagina voor een voorbeeld van een klachtbrief. Loopt u vast, of weet u niet waar u precies moet zijn? Dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Elke zorgaanbieder in Nederland moet een klachtenfunctionaris hebben. Deze kan u informeren over de klachtenregeling van uw zorgaanbieder. Ook kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het indienen van uw klacht en bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder.
Lees verder over wat een klachtenfunctionaris voor u kan doen.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij uw zorgaanbieder als cliënt, wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, of als nabestaande van een overleden cliënt. Bent u cliënt, maar vindt u het moeilijk om zelf een klacht in te dienen? Dan kunt u iemand machtigen om uw klacht in te dienen. Dat kan bijvoorbeeld uw kind, ouder, familielid of mantelzorger zijn.

Klacht delen met Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt uw klacht delen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Wij informeren u dan over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Ook beantwoorden wij uw vragen en helpen u met praktische tips. De inspectie kan niet zelf uw klachten behandelen. Dat is aan zorgaanbieders en fabrikanten, of een klachtencommissie. Uw klacht of probleem kan ons wel iets zeggen over de kwaliteit van de zorg bij een zorgaanbieder waar wij toezicht op houden. Daarom horen wij graag uw ervaringen.

Uw klacht volgen

Het Landelijk Meldpunt Zorg kan voor u bijhouden of de zorgaanbieder uw klacht op tijd afhandelt.

Als de zorgaanbieder te laat reageert, kunnen wij namens u contact opnemen. Als u dat wilt kunt u dit aangeven bij een medewerker van het Landelijk Meldpunt Zorg.

Geschilleninstantie

Heeft u uw klacht ingediend bij de zorgaanbieder? En heeft deze uw klacht beoordeeld? Als u het niet eens bent met het oordeel van de zorgaanbieder is er een geschil. U kunt dan contact opnemen met de geschilleninstantie.

Ook als de zorgaanbieder uw klacht niet beoordeeld binnen de wettelijke periode kunt u naar de geschillencommissie. U kunt bij de geschilleninstantie waar uw zorgaanbieder bij is aangesloten vragen welke periode hiervoor geldt.

Een geschilleninstantie behandelt klachten over de kwaliteit van zorg en de eventueel daaruit voortkomende claim. Een geschilleninstantie geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht. De uitspraak moet binnen 6 maanden na het indienen van de klacht bekend zijn. De uitspraak is bindend voor alle partijen. U kunt dus niet in beroep.

Een geschilleninstantie is onafhankelijk en onpartijdig. Geschilleninstanties werken laagdrempelig. U hebt geen advocaat nodig.

Iedere zorgaanbieder moet volgens de wet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Is uw zorgaanbieder niet bij een geschilleninstantie aangesloten? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Tuchtrechter

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Is dat niet het geval, dan verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond. Het tuchtcollege kan de zorgaanbieder dan een maatregel opleggen. Lees meer over tuchtklachten.

Rechter

Heeft u een schadeclaim van boven de 25.000 euro? Of wilt u de behandeling van uw klacht niet door de geschilleninstantie laten toetsen? Leg dan uw klacht voor aan een civiele rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dit melden bij de politie.

Aansprakelijk stellen en schadevergoeding

Wilt u een zorgaanbieder aansprakelijk stellen? Dan adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wanneer u hiervoor niet verzekerd bent, kunt u het beste het Juridisch Loket benaderen voor advies.