Een klacht over de IGJ indienen

Door het indienen van een klacht geeft u ons de mogelijkheid samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt u ons de kwaliteit van ons werk te verbeteren en een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Heeft u een klacht over de inspectie?

Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken inspectiemedewerker. Mogelijk komt u samen al tot een oplossing. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op, heeft u geen contactpersoon, of vindt u het prettiger om met een ander te spreken, bijvoorbeeld met een van de klachtenfunctionarissen van de inspectie? Dan kunt u een klacht indienen. Hoe u dit kunt doen leest u verderop op deze pagina.

Klachtenfunctionaris

In eerste instantie probeert de inspectie uw klacht door bemiddeling op te lossen. De klachtenfunctionaris helpt u hierbij. Samen bespreekt u wat voor u de beste vorm van klachtbehandeling is. Hij geeft informatie en advies, kan u helpen bij het formuleren van uw klacht en kan voor u bemiddelen. Hij kan u uitnodigen voor een gesprek, eventueel in het bijzijn van de betreffende medewerker. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en is niet betrokken bij het toezicht van de inspectie.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Waarover kunt u een klacht indienen

Uw klacht moet gaan over een gedraging van de inspectie. Bent u bijvoorbeeld onbeleefd behandeld door een medewerker, moest u erg lang wachten op een antwoord of is de communicatie niet goed gegaan? Dan kunt u daarover een klacht indienen.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • Er is niet eerder een klacht ingediend over dezelfde kwestie (tenzij er nieuwe feiten zijn).
  • Er is nog geen jaar verstreken na het voorval (tenzij het effect later optrad).
  • Er zijn geen bestaande bezwaar- en beroepsprocedures van toepassing.
  • De klacht is niet bij de rechter (een andere dan de bestuursrechter) in behandeling of daar behandeld geweest.
  • Er loopt geen opsporingsonderzoek of vervolging naar aanleiding van het gedrag waarover wordt geklaagd.

Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd, binnen 4 weken na ontvangst van de klacht.

Waarover kunt u geen klacht indienen

Gaat uw klacht niet over het handelen van de inspectie, maar over het handelen van een zorginstelling, dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Door het indienen van een klacht geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken. Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht in behandeling te nemen. We bewaren de gegevens 5 jaar vanaf het moment dat een klacht is afgesloten. Hierna worden uw gegevens vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens door IGJ vindt u hier.