Jaarverantwoording Zorg en Jeugd

Met de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd laten zorg- en jeugdhulpaanbieders zien hoe zij het geld uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en/of Jeugdwet uitgeven. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk voor de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuisorganisaties. Vanaf 1 januari 2022 houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording door zorgaanbieders. 

Voor zorgaanbieders

Vanaf 1 januari 2022 houdt de NZa toezicht op het aanleveren van de Jaarverantwoording Zorg. Dat komt doordat vanaf die datum de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking is getreden. De verantwoordingsplicht geldt voor zorgaanbieders die zorg leveren binnen de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en/of een VWS-subsidie. Ook het toezicht op de verantwoordingsplicht van combinatie-instellingen, zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp verlenen, is per 1 januari 2022 belegd bij de NZa. 

Kijk voor meer informatie op:

Voor andere aanbieders van hulp of zorg

Bent u aanbieder van jeugdhulp, een gecertificeerde instelling of een Veilig Thuisorganisatie?

Dan verandert er niets voor u. De IGJ blijft toezicht houden op het aanleveren van de Jaarverantwoording.

Uitstel aanvragen

Alleen in geval van overmacht krijgt u mogelijk uitstel van de Jaarverantwoording. Om uitstel aan te vragen vult u het formulier uitstelverzoek jaarverantwoording in.

Uitstel vraagt u aan bij IGJ. Dit moet u doen vóór 1 april. U ontvangt per post een besluit op uw uitstelverzoek van de inspectie. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Niet (compleet) gedeponeerd in DigiMV/ geen uitstel gekregen

Vragen?

Neem contact op met het Team Jaarverantwoording van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) voor technische vragen. Bijvoorbeeld over:

  • het versturen van de Jaarverantwoording
  • problemen met het systeem DigiMV
  • E-Herkenning

Neem contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor inhoudelijke vragen. Bijvoorbeeld over:

  • het aanvragen van uitstel of
  • de handhaving